SABE Psykologkonsult

Sara Bergman, Leg. psykolog

Lagrum

GDPR

Blabla bla..... 

Personuppgiftsbiträdesavtal..... SABE psykologkonsult har tecknat personuppgiftsboträdesavtal med följande parter: ( Journal ... Pearson... )

Hälso- och sjukvårdsverksamhet

När psykolog utför arbete inom hälso-och sjukvård gäller andra lagar än vid exempelvis handledning eller verksamhetsutveckling. Bland annat måste verksamheten vara registrerad hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Vidare skall det finnas ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Patientsäkerhetsberättelse skall upprättas årligen.

Patientjournal upprättas i journalsystem som följer gällande lagar.